pieniadz.pl

NORDEABP
Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

06-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-06
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank","Emitent") informuje:
W dniu 05 czerwca 2014 r. Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 30 maja 2014 r. rejestracji zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Banku, w wyniku emisji 8.335.100 akcji zwykłych imiennych serii N.
Akcje serii N zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 3 NWZA Banku z dnia 08 sierpnia 2013 r.
Struktura kapitału zakładowego Banku z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy Banku wynosi 319.169.000 (trzysta dziewiętnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 63. 833. 800 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset) akcji o wartości nominalnej 5,-(pięć) złotych każda, w tym:
1) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI,
4) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO,
5) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
8) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 16.692.500 (słownie: szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
11) 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K,
12) 100.867 (słownie: sto tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
13) 9.980.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M.
14) 8.335.100 (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sto) akcji zwykłych imiennych serii N.

Liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu akcji serii N wynosi 63. 833. 800 (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset).

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm