pieniadz.pl

NORDEABP
Akcjonariusze powyżej 5% - ZWZA 28.04.2014

28-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-28
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Akcjonariusze powyżej 5% - ZWZA 28.04.2014
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank", "Emitent"), podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku w dniu 28 kwietnia 2014 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA:
63.716.392 - liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi;
99,82 % - procentowy udział w liczbie głosów na tym ZWZA;
99,82 % - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm