pieniadz.pl

NORDEABP
Zawarcie Znaczącej Umowy

28-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-28
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zawarcie Znaczącej Umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Bank", "Emitent") informuje:
W dniu 25.04.2014 r. Nordea Bank Polska S.A., w ramach konsorcjum 17 banków, zawarł
z klientem Umowę kredytową, w ramach której maksymalna wartość zadłużenia klienta wynosi 2 mld EUR. Udział Banku w tym finansowaniu wynosi 100 mln EUR (czyli 418.930.000 PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 25 kwietnia 2014 roku).
Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, na okres 5 lat z dwoma jednorocznymi opcjami przedłużenia. Oprocentowanie kredytu oparte jest na odpowiedniej stawce bazowej powiększonej o marżę konsorcjum banków. Kredyt może zostać wykorzystany w następujących walutach: EUR, USD, PLN, CZK oraz CAD.

Podstawa szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm