pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: NORDEABP (NDA)

Pełna nazwa NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KIELECKA 2 81-303 GDYNIA
Telefon (58) 669 10 00; (58) 669 11 11
Prezes Sławomir Piotr Żygowski
Fax (58) 6691001
WWW www.nordeabank.pl
E-mail poczta@nordea.com
ISIN PLBKMNL00018

Komunikaty spółki: NORDEABP (NDA)

2014-04-01 19:46 Zawarcie umów mających za przedmiot rozwiązanie umów finansowania i gwarancji z podmiotami z Grupy Nordea oraz zawarcie umowy finansowania z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.
2014-03-13 15:40 Zawarcie Znaczącej Umowy
2014-03-03 17:33 R
2014-02-19 13:23 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Nordea Bank Polska SA za rok 2013
2014-02-11 14:40 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Nordea Bank Polska SA za rok 2013
2014-01-29 07:40 Raport kwartalny Q 4/2013
2014-01-16 10:45 Terminy przekazywania raportów finansowych w 2014 roku
2013-12-13 14:24 Zawarcie umów związanych z wydzieleniem i migracją funkcji IT
2013-11-22 13:58 Wpis do KRS wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku
2013-11-19 15:13 Zarejestrowanie zmian Statutu Nordea Bank Polska SA w KRS
2013-11-08 12:40 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Nordea Bank Polska SA za 11 miesięcy 2013 roku oraz za 12 miesięcy 2013 roku
2013-10-23 07:30 Raport kwartalny Q 3/2013
2013-09-20 10:14 Zmiany w Zarządzie Nordea Bank Polska SA
2013-09-17 13:38 Zarejestrowanie zmian Statutu Nordea Bank Polska SA w KRS
2013-08-14 13:56 Uzupełnienie do raportu 17/2013-CV członka Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA
2013-08-13 09:19 Akcjonariusze powyżej 5 % - NWZA 08.08.2013
2013-08-12 17:48 Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji NoBP
2013-08-09 14:38 Uchwały NWZA Nordea Bank Polska SA z dnia 08.08.2013 r.
2013-08-07 15:32 Raport półroczny P 2013
2013-07-17 07:48 Raport kwartalny Q 2/2013
2013-07-12 13:13 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.08.2013 r.
2013-06-26 16:01 Akcjonariusze powyżej 5% - ZWZA 26.06.2013
2013-06-26 15:58 Uchwały ZWZA Nordea Bank Polska SA z dnia 26.06.2013 r.
2013-06-24 15:18 Podpisanie znaczącej umowy
2013-06-21 13:43 Ogłoszenie wezwania przez PKO BP do zapisywania się na sprzedaż akcji NoBP
2013-06-12 19:37 Ujawnienie opóźnionej informacji
2013-05-29 16:06 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r.
2013-05-24 11:27 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku
2013-05-15 14:04 Informacja nt. rekomendacji Zarządu Nordea Bank Polska SA w sprawie nie wypłacania dywidendy za 2012 r.
2013-05-08 16:29 Rozwiązanie umowy znaczącej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm