pieniadz.pl

NORDEABP
Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Nordea Bank Polska SA z PKO Bankiem Polskim SA

06-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-06
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Nordea Bank Polska SA z PKO Bankiem Polskim SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska Spólki Akcyjnej ("Bank", "Emitent") działając na podstawie art. 504 KSH w zw. z art. 4021 KSH zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Banku z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski ("PKO BP") ("Połączenie").

Plan połączenia spółek poprzez przeniesienie całego majątku Banku na PKO BP (łączenie się przez przejęcie) z dnia 14 maja 2014 r. ("Plan Połączenia") został ogłoszony w dniu 20 maja 2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96/2014, poz. 6261.
Na stronie internetowej Banku (pod adresem www.nordea.pl w zakładce: O Banku - Relacje inwestorskie - Dokumenty dotyczące integracji banków) od dnia 14 maja 2014 r. akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, tj.:
1) Planem Połączenia;
2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Banku i PKO BP za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; oraz
3) dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, tj. projektami uchwał o Połączeniu, projektem zmian statutu PKO BP oraz ustaleniem wartości majątku Banku.

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 14 maja 2014 r., zważywszy, że PKO BP jest jedynym akcjonariuszem Banku, stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH oraz Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm