pieniadz.pl

NORDEABP
Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

15-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-15
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank", "Emitent"), informuje że w dniu 15.05.2014 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("ustawa o obrocie") zawiadomienie o transakcji na akcjach Nordea Bank Polska S.A. zawartych przez osobę blisko związaną z członkami Rady Nadzorczej Banku, której wartość przekroczyła 5.000 EUR.

Z przedmiotowego zawiadomienia wynika, iż PKO Bank Polski S.A. - osoba blisko związana z członkami Rady Nadzorczej Banku w dniu 12 maja 2014 r. nabyła 117.408 akcji Banku w cenie 47,99 PLN za jedną akcję. Transakcje zostały zawarte w ramach przymusowego wykupu w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu.

Informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie została sporządzona w dniu 12 maja 2014 r. w Warszawie. Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm