pieniadz.pl

NORDEABP
Zawarcie Znaczącej Umowy

16-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zawarcie Znaczącej Umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska SA ("Bank", "Emitent") informuje, że w dniu 15 lipca 2014 r. weszła w życie zawarta pomiędzy dotychczasowym kredytodawcą, a Bankiem umowa cesji wierzytelności, na mocy której Bank nabył prawa i obowiązki kredytodawcy w inwestycyjnym kredycie konsorcjalnym. Udział Banku w kredycie wynosi € 75.000.000,-. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę EURIBOR powiększoną o marżę konsorcjum banków. Termin spłaty kredytu przypada na 06.05.2019 r.
Umowa uznana została za znaczącą, jako że wartość udzielonego kredytu przekracza 10% kapitałów własnych Banków.Podstawa szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm