pieniadz.pl

NORDEABP
Emisja warrantów subskrypcyjnych

01-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-01
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Emisja warrantów subskrypcyjnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Bank"), informuje, że w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych imiennych z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, oraz zmiany Statutu Banku (dalej, "Uchwała Emisyjna" – por. raport bieżący nr 17/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r.), w dniu 1 kwietnia 2014 r. Bank wyemitował i zaoferował do objęcia przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. 8.335.100 (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sto) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających ich posiadacza do objęcia nie więcej niż 8.335.100 (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sto) akcji zwykłych imiennych serii N Banku (dalej "Akcje Serii N"). Zgodnie z Uchwałą Emisyjną, prawo do objęcia Akcji Serii N może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r. na wskazanych w niej warunkach.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm