pieniadz.pl

NORDEABP
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

02-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni (dalej "Bank" lub "Emitent"), informuje, że w związku ze spełnieniem się warunków określonych w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 8 sierpnia 2013 r. (por. raport bieżący nr 17/2013 z dnia 9 sierpnia 2013 r.), na mocy powyższej uchwały od dnia 2 kwietnia 2014 r. nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku VIII kadencji:

(i) z Rady Nadzorczej Banku odwołano: Panów Ossiego Leikolę, Rauno Olavi Päivinena, Macieja Dobrzynieckiego, Esa Juhani Tuomiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Jacka Wańkowicza, Valdisa Siksnisa i Asbjorna Hoyheima oraz Panią Emilię Osewską-Mądry;

(ii) do Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: Pana Zbigniewa Jagiełłę, Jakuba Papierskiego, Bartosza Drabikowskiego, Piotra Alickiego, Pawła Borysa oraz Jarosława Orlikowskiego.

W wyniku dokonanych zmian obecny skład Rady Nadzorczej Banku jest następujący:
1) Pan Wojciech Rybowski
2) Pan Zbigniew Jagiełło
3) Pan Jakub Papierski
4) Pan Bartosz Drabikowski
5) Pan Piotr Alicki
6) Pan Paweł Borys
7) Pan Jarosław Orlikowski
8) Pan Marek Głuchowski.
Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Banku, oświadczyli że:

-prowadzą działalność konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Nordea Bank Polska SA,
-nie są wspólnikami w konkurencyjnej w stosunku do Nordea Bank Polska SA spółce cywilnej lub osobowej,
-uczestniczą w organach spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Nordea Bank Polska SA,
-nie są członkami organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Nordea Bank Polska SA osoby prawnej, z wyjątkiem członków RNB w osobach Pawła Borysa i Jakuba Papierskiego którzy oświadczyli, że pełnią funkcję w organie innej konkurencyjnej osoby prawnej.
-nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.Emitent prezentuje w załączeniu życiorysy zawodowe, w tym posiadane kwalifikacje i wykształcenie nowych członków Rady Nadzorczej Banku, jednocześnie udostępniając CV zgodnie z zasadą ładu korporacyjnego, na stronie internetowej Emitenta www.nordea.pl .

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust.1 pkt 21 w zw. z § 27 oraz § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm