pieniadz.pl

NORDEABP
Zmiana terminu publikacji raportu finansowego Nordea Bank Polska SA za I półrocze 2014 r. oraz informacja o odstąpieniu od sporządzania raportu okresowego za 2 kwartał 2014 r.

11-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu finansowego Nordea Bank Polska SA za I półrocze 2014 r. oraz informacja o odstąpieniu od sporządzania raportu okresowego za 2 kwartał 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni ("Bank", "Emitent"), informuje, iż
1/ Emitent odstępuje od sporządzenia okresowego raportu finansowego za 2 kwartał 2014 r., który miał być przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17 lipca 2014 r.
oraz że
2/ nastąpiła zmiana terminu przekazania przez Emitenta do publicznej wiadomości okresowego raportu finansowego za I półrocze 2014 r. z dnia 7 sierpnia 2014 r. na dzień 25 sierpnia 2014 r.

Podstawa prawna szczegółowa: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm