pieniadz.pl

NORDEABP
Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska SA na dzień 24.06.2014 r.

23-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-23
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska SA na dzień 24.06.2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska SA ("Bank", "Emitent") działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 KSH w zw. z art. 4021 KSH zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu Banku z PKO Bank Polski ("PKO BP") ("Połączenie").
Plan połączenia spółek poprzez przeniesienie całego majątku Banku na PKO BP (łączenie się przez przejęcie) z dnia 14 maja 2014 r. ("Plan Połączenia") został ogłoszony w dniu 20 maja 2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96/2014, poz. 6261. Na stronie internetowej Banku (pod adresem www.nordea.pl w zakładce: O Banku - Relacje inwestorskie - Dokumenty dotyczące integracji banków) od dnia 14 maja 2014 r. akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, tj.:
1) Planem Połączenia;
2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Banku i PKO BP za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; oraz
3) dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, tj. projektami uchwał o Połączeniu, projektem zmian statutu PKO BP oraz ustaleniem wartości majątku Banku.

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 14 maja 2014 r., zważywszy, że PKO BP jest jedynym akcjonariuszem Banku, stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH oraz Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH.

Ponadto, Zarząd Nordea Bank Polska SA informuje, iż działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 ustawy Kodeks spółek handlowych ("Ksh"), zwołuje na dzień 24 czerwca 2014 r. na godz. 13:oo w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Walne Zgromadzenie), którego przedmiotem obrad będzie uchwała o Połączeniu.

Pełną treść ogłoszenia, zawierającą niezbędne informacje określone przepisami Ksh wraz z załącznikiem do uchwały nr 2 tj. "Planem Połączenia" oraz projekty uchwał będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie prezentujemy w załączeniu.
Załączniki zamieszczone są też na stronie www.nordea.pl w zakładce: O Banku - Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia – NWZ, 24 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r. z późn. zmianami w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz art. 504 § 1 KSH

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm