pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Wilbo SA (WLB)

Pełna nazwa WILBO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA 8 81-029 GDYNIA
Telefon (058) 78-37-000
Prezes Grzegorz Białoruski
Fax (058) 78-37-777
WWW www.wilbo.pl
E-mail biuro@wilbo.pl
ISIN PLWILBO00019

Komunikaty spółki: Wilbo SA (WLB)

2016-10-25 17:11 Wstępne wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2016 r.
2016-10-24 19:40 Zawarcie umów sprzedaży aktywów należących do Emitenta
2016-09-29 17:10 Zawarcie aneksów do przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży aktywów Emitenta
2016-08-30 07:58 Raport półroczny P 2016
2016-06-17 16:28 Spłata kolejnej raty wierzytelności układowych
2016-06-02 17:34 Powołanie osoby zarządzającej
2016-06-02 17:28 Powołanie osób nadzorujących
2016-06-02 17:22 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Wilbo SA w dniu 2 czerwca 2016r.
2016-06-02 17:18 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w dniu 2 czerwca 2016 roku
2016-05-30 13:36 Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką
2016-05-12 07:38 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-04-29 13:57 Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA zwołanego na dzień 2 czerwca 2016 roku.
2016-04-29 13:39 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA na dzień 2 czerwca 2016 roku.
2016-03-21 17:39 Raport roczny R 2015
2016-03-03 13:55 Zawarcie przedwstępnych warunkowych umów dotyczących sprzedaży aktywów
2016-03-03 13:53 Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą oraz przyjęcie przez Zarząd do realizacji aktualizacji strategii rozwoju WILBO S.A. na lata 2016-2017
2016-02-29 16:15 Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką
2016-01-18 13:55 Spłata kolejnej raty wierzytelności układowych
2016-01-18 13:50 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2016
2015-12-21 21:53 Zawarcie umowy o współpracy z siecią handlową Lidl
2015-12-18 14:38 Spłata kolejnej raty wierzytelności układowych
2015-12-15 15:23 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-11-30 15:26 Informacja nt. obrotów z Grupą Bałtycką
2015-11-10 17:11 Raport kwartalny Q 3/2015
2015-11-02 10:48 Zmiana terminu publikacji raportu za trzeci kwartał 2015r.
2015-09-30 16:20 Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką
2015-08-27 07:17 Raport półroczny P 2015
2015-08-21 14:52 Informacja nt. obrotów handlowych ze spółkami z Grupy OOO PARUS
2015-08-18 15:38 Spłata kolejnej raty wierzytelności układowych
2015-07-03 16:13 Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm