pieniadz.pl

Wilbo SA
Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką

30-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-30
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zawarcia umowy ramowej z Grupą Bałtycką Sp. z o.o. _Grupa_ oraz raportu nr 3/2016 z dnia 29 lutego 2016r. dotyczącego uzyskanych obrotów handlowych pomiędzy Emitentem, a Grupą Bałtycką, Zarząd Wilbo SA _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w związku z przyjęciem w dniu 30 maja 2016 roku do realizacji kolejnego zamówienia na dostawę na rzecz Grupy produktów, wyrobów i towarów handlowych znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej WILBO, wartość netto obrotów handlowych oraz świadczonych usług wygenerowanych w okresie od dnia przekazania raportu nr 3/2016 tj. od dnia 29 lutego 2016r. przekroczyła równowartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych i wyniosła ok. 4 012 tys. PLN. Kwota ta obejmuje zarówno przychody Emitenta z tytułu sprzedaży produktów i wyrobów Emitenta oraz świadczenia na rzecz Grupy usług w wysokości
2 500 tys. PLN netto, jak również koszty Spółki wynikające z zakupu od Grupy opakowań i materiałów do produkcji oraz towarów, a także świadczenia na rzecz Wilbo usług w wysokości 1 512 tys. PLN netto.

Zgodnie z umową ramową zakup przez Grupę produktów odbywa się na podstawie cząstkowych zamówień po przyjęciu ich do realizacji przez Spółkę.

Zamówieniem o największej wartości zatwierdzonym przez Spółkę jest zamówienie z dnia 30 maja 2016 r. na kwotę 500 tys. PLN _"Zamówienie"_. Zamówienie obejmuje sprzedaż konserw rybnych oraz mrożonek na rzecz Grupy.

Zamówienie nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych.

W pozostałym zakresie Zamówienie nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące Emitent przyjął wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm