pieniadz.pl

Wilbo SA
Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką

29-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-29
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zawarcia umowy ramowej z Grupą Bałtycką Sp. z o.o. _Grupa_ oraz raportu nr 24/2015 z dnia 30 listopada 2015r. dotyczącego uzyskanych obrotów handlowych pomiędzy Emitentem, a Grupą Bałtycką, Zarząd Wilbo SA _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w związku z przyjęciem w dniu 29 lutego 2016 roku do realizacji kolejnego zamówienia na dostawę na rzecz Grupy produktów, wyrobów i towarów handlowych znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej WILBO, wartość netto obrotów handlowych oraz świadczonych usług wygenerowanych w okresie od dnia przekazania raportu nr 24/2015 tj. od dnia 30 listopada 2015r. przekroczyła równowartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych i wyniosła ok. 4 120 tys. PLN. Kwota ta obejmuje zarówno przychody Emitenta z tytułu sprzedaży produktów i wyrobów Emitenta oraz świadczenia na rzecz Grupy usług w wysokości 2 186 tys. PLN netto, jak również koszty Spółki wynikające z zakupu od Grupy opakowań
i materiałów do produkcji oraz towarów w wysokości 1 934 tys. PLN netto.

Zgodnie z umową ramową zakup przez Grupę produktów odbywa się na podstawie cząstkowych zamówień po przyjęciu ich do realizacji przez Spółkę.

Zamówieniem o największej wartości zatwierdzonym przez Spółkę jest zamówienie z dnia 29 lutego 2016 r. na kwotę 695 tys. PLN _"Zamówienie"_. Zamówienie obejmuje sprzedaż konserw rybnych na rzecz Grupy.

Zamówienie nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych.

W pozostałym zakresie Zamówienie nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące Emitent przyjął wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm