pieniadz.pl

Wilbo SA
Raport kwartalny Q 1/2016

12-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2016
_kwartał_ _rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-05-12
WILBO SA
_pełna nazwa emitenta_
WILBO Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
81-029 Gdynia
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Przemysłowa 8
_ulica_ _numer_
_0-58_78 37 000 _0-58_ 78 37 777
_telefon_ _fax_
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
_e-mail_ _www_
587-000-80-34 191312270
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 691 9 123 1 995 2 199
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 54 92 12 22
III. Zysk _strata_ brutto 5 39 1 9
IV. Zysk _strata_ netto 5 39 1 9
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 -158 3 -38
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 -20 -2 -5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 -1 -6 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -21 -179 -5 -43
IX. Aktywa razem* 31 475 27 836 7 374 6 532
X. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy* 15 759 15 820 3 692 3 712
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 11 604 7 909 2 719 1 856
XII. Kapital własny* 4 112 4 107 963 964
XIII. Kapitał zakładowy* 16 223 16 223 3 801 3 807
XIV. Liczba akcji 16 222 932 16 222 932 nd. nd.
XV. Zysk _strata_ na jedną akcje zwyklą _w zł/EUR_ 0,0003 0,002 0,00007 0,0006
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,25 0,25 0,06 0,06


*Dane na dzień 31 marca 2016r. oraz 31
grudnia 2015r.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm