pieniadz.pl

Wilbo SA
Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką

03-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-03
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zawarcia umowy ramowej z Grupą Bałtycką Sp. z o.o. (Grupa), Zarząd Wilbo SA ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku z przyjęciem w dniu 3 lipca 2015 roku do realizacji kolejnego zamówienia na dostawę na rzecz Grupy produktów, wyrobów i towarów handlowych znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej WILBO, łączna wartość zamówień w okresie od dnia zawarcia ww. umowy ramowej przekroczyła równowartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych i wyniosła ok. 4,02 mln zł netto.

Zgodnie z umową ramową zakup przez Grupę produktów odbywa się na podstawie cząstkowych zamówień po przyjęciu ich do realizacji przez Spółkę.

Zamówienie o największej wartości zostało zatwierdzone przez Spółkę w dniu 29 maja 2015 r. o wartości 0,204 mln zł ("Zamówienie"). Zamówienie obejmuje sprzedaż konserw rybnych na rzecz Grupy.

Zamówienie nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych.

W pozostałym zakresie Zamówienie nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące Emitent przyjął wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm