pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Wilbo SA (WLB)

Pełna nazwa WILBO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA 8 81-029 GDYNIA
Telefon (058) 78-37-000
Prezes Grzegorz Białoruski
Fax (058) 78-37-777
WWW www.wilbo.pl
E-mail biuro@wilbo.pl
ISIN PLWILBO00019

Komunikaty spółki: Wilbo SA (WLB)

2014-06-30 16:36 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w upadłości układowej w dniu 30 czerwca 2014 roku
2014-06-11 15:19 Odwołanie z funkcji nadzorcy sądowego
2014-06-02 14:53 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo SA w upadłości układowej zwołane na dzień 30 czerwca 2014 r.
2014-06-02 14:39 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA w upadłości układowej na dzień 30 czerwca 2014 r.
2014-05-08 18:37 Raport kwartalny Q 1/2014
2014-03-20 18:12 Raport roczny R 2013
2014-01-30 15:09 Wpis subintabulatu na nieruchomości
2014-01-23 09:48 Zawarcie znaczącej umowy
2014-01-22 10:04 Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2014
2014-01-22 10:03 Wykaz raportów bieżących i okresowych publikowanych w roku 2013
2014-01-22 10:01 Zawarcie znaczących umów
2013-12-13 14:41 Wybór biegłego rewidenta
2013-11-08 07:51 Raport kwartalny Q 3/2013
2013-09-25 15:36 Uzupełnienie raportu nr 11/2013 oraz raportu nr 61/2012
2013-08-30 08:00 Raport półroczny P 2013
2013-08-01 15:25 Powołanie osoby zarządzającej
2013-06-27 16:28 Powołanie osoby zarządzającej
2013-06-26 17:38 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZA
2013-06-26 17:34 Powołanie osób nadzorujących
2013-06-26 17:06 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wilbo SA
2013-06-07 10:57 Zawarcie znaczącej umowy
2013-05-22 12:24 Projekty uchwał na ZWZA Wilbo SA
2013-05-22 12:12 Termin oraz porządek obrad ZWZA Wilbo SA
2013-05-10 16:36 Raport kwartalny SA-Q 1/2013
2013-05-10 14:35 Otrzymanie Postanowienia Sądu
2013-03-25 16:05 Informacja o wszczęciu postępowania sądowego
2013-03-21 17:31 Raport roczny SA-R 2012
2013-03-20 16:33 Otrzymanie Postanowienia Sądu w sprawie wniosku o upadłość
2013-03-18 14:14 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok
2013-03-12 09:43 Otrzymanie Postanowienia Sądu w sprawie wniosku o upadłość

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm