pieniadz.pl

Wilbo SA
Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką

30-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-30
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Informacja nt. obrotów handlowych z Grupą Bałtycką
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zawarcia umowy ramowej z Grupą Bałtycką Sp. z o.o. (Grupa) oraz raportu nr 19/2015 z dnia 3 lipca br. dotyczącego uzyskanych obrotów handlowych pomiędzy Emitentem, a Grupa Bałtycką, Zarząd Wilbo SA ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku z przyjęciem w dniu 30 września 2015 roku do realizacji kolejnego zamówienia na dostawę na rzecz Grupy produktów, wyrobów i towarów handlowych znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej WILBO, wartość netto obrotów handlowych wygenerowanych w okresie od dnia przekazania raportu nr 19/2015 tj. od dnia 4 lipca br. przekroczyła równowartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych i wyniosła ok. 4 053 tys. PLN.
Kwota ta obejmuje zarówno przychody Emitenta z tytułu sprzedaży produktów i wyrobów Emitenta oraz świadczenia na rzecz Grupy usług w wysokości 3 061 tys. PLN netto, jak również koszty Spółki wynikające z zakupu od Grupy opakowań i materiałów do produkcji w wysokości 992 tys. PLN netto.

Zgodnie z umową ramową zakup przez Grupę produktów odbywa się na podstawie cząstkowych zamówień po przyjęciu ich do realizacji przez Spółkę.

Zamówieniem o największej wartości zatwierdzonym przez Spółkę jest zamówienie z dnia 30 września 2015 r. na kwotę 227,5 tys. PLN ("Zamówienie"). Zamówienie obejmuje sprzedaż konserw rybnych na rzecz Grupy.

Zamówienie nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych.

W pozostałym zakresie Zamówienie nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące Emitent przyjął wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm