pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Wilbo SA (WLB)

Pełna nazwa WILBO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA 8 81-029 GDYNIA
Telefon (058) 78-37-000
Prezes Grzegorz Białoruski
Fax (058) 78-37-777
WWW www.wilbo.pl
E-mail biuro@wilbo.pl
ISIN PLWILBO00019

Komunikaty spółki: Wilbo SA (WLB)

2015-06-19 15:23 Spłata kolejnej raty wierzytelności układowych
2015-05-29 13:45 Zawarcie umowy sprzedaży produktów na rynek rosyjski
2015-05-28 17:26 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Wilbo SA w dniu 28 maja 2015 roku
2015-05-28 17:11 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Wilbo S.A. w dniu 28 maja 2015 roku
2015-05-18 17:31 Informacja nt. obrotów handlowych z Airone SRL (Włochy)
2015-05-07 17:28 Raport kwartalny Q 1/2015
2015-04-29 16:53 Zawarcie umowy ramowej z Grupą Bałtycką Sp. z o.o.
2015-04-28 16:13 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wilbo SA zwołane na dzień 28 maja 2015r.
2015-04-28 15:59 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wilbo SA na dzień 28 maja 2015r.
2015-03-30 16:43 Nabycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
2015-03-24 14:17 Zawarcie umowy sprzedaży produktów na rynek białoruski
2015-03-23 18:13 Raport roczny R 2014
2015-03-20 13:57 Postanowienie sądu o zmianie wpisu w KRS w związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym
2015-03-18 17:46 Rozpoczęcie spłaty wierzycieli układowych
2015-03-12 14:40 Zawarcie umowy sprzedaży produktów na rynek białoruski
2015-03-11 15:39 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 r.
2015-03-03 16:43 Uprawomocninie się postanowienia sądu w sprawie zakończenia postępowania upadłościowego
2015-02-19 14:55 Otrzymanie postanowienia w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego
2015-01-27 13:30 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2015
2015-01-26 16:59 Uprawomocnienie się postanowienia sądu w sprawie zatwierdzenia układu
2014-12-18 14:30 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2014-11-12 16:39 Zatwierdzenie układu przez sąd
2014-11-06 17:13 Raport kwartalny Q 3/2014
2014-10-29 15:24 Zatwierdzenie układu przez zgromadzenie wierzycieli
2014-09-02 16:01 Zwołanie zgromadzenia wierzycieli celem głosowania nad zawarciem układu
2014-08-28 17:52 Raport półroczny P 2014
2014-08-26 17:50 Zatwierdzenie listy wierzytelności w związku planowym głosowaniem nad zawarciem układu
2014-07-11 14:22 Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej
2014-07-03 15:02 Powołanie nadzorcy sądowego
2014-06-30 16:42 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Wilbo S.A. w upadłości układowej w dniu 30 czerwca 2014 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm