pieniadz.pl

Wilbo SA
Zawarcie aneksów do przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży aktywów Emitenta

29-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-29
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Zawarcie aneksów do przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży aktywów Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zawarcia przez Wilbo SA _"Emitent", "Spółka"_ dwóch przedwstępnych warunkowych umów sprzedaży aktywów Spółki, tj.

- przedwstępnej umowy warunkowej dotyczącej zbycia nieruchomości przy ul. Przemysłowej 8 w Gdyni zawartej z GADUS sp. z o.o. _GADUS_ w dniu 25 stycznia 2016 r. _Przedwstępna Umowa Sprzedaży Nieruchomości_;

- przedwstępnej umowy warunkowej dotyczącej zbycia rzeczy ruchomych zawartej z A&D sp. z o.o. _A&D_ w dniu 25 stycznia 2016 r. _Przedwstępna Umowa Sprzedaży Ruchomości_;
Zarząd Wilbo SA informuje, iż dnia 29 września br. zawarte zostały aneksy do wyżej opisanych umów przedwstępnych, na mocy, których strony przedłużyły termin na zawarcie umów przyrzeczonych najpóźniej do dnia 31 października 2016 r. Pierwotny termin na zawarcie umów przyrzeczonych, o którym Emitent informował w ww. raporcie bieżącym wyznaczony został na koniec września br.

Przyczyną przedłużenia przez strony terminu na zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości jest będący w toku proces, który pozwoli na zdjęcie zabezpieczenia z ww. nieruchomości, a przez to obiektywny brak sposobności przedłożenia przez Emitenta w umówionym terminie drugiej stronie odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości, poświadczającego, że działy trzeci i czwarty tej księgi wolne są od wpisów i wzmianek. Z kolei Przedwstępna Umowa Sprzedaży Ruchomości została zawarta pod warunkiem dojścia do skutku przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości.
Jednocześnie w ocenie Spółki, zawarcie Aneksu umożliwi Emitentowi spełnienie przesłanek determinujących zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ponadto Zarząd informuje, iż w pozostałym zakresie w/w umowy przedwstępne sprzedaży z dnia 25 stycznia 2016 r. pozostają bez zmian.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm