pieniadz.pl

Wilbo SA
Wstępne wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2016 r.

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Wstępne wyniki finansowe za okres 9 miesięcy 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WILBO S.A. _Spółka, Wilbo_ informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 25 października 2016 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania raportu kwartalnego Spółki za
III kwartał 2016 r. podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za okres pierwszych 9 miesięcy 2016 r.

Wstępne wyniki finansowe Wilbo za ww. okres:
- przychody ze sprzedaży: 20.970 tys. zł w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. _28.721 tys. zł w okresie styczeń – wrzesień 2015 r._;
- wynik z działalności operacyjnej: _-_ 1.494 tys. zł w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. _+ 216 tys. zł w okresie styczeń – wrzesień 2015 r._;
- wynik netto: _-_ 1.655 tys. zł w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. _+ 92 tys. zł w okresie styczeń – wrzesień
2015 r._.
Na wyniki osiągnięte w ww. okresie największy wpływ miał spadek przychodów ze sprzedaży, który wynikał w głównej mierze z braku finansowania zewnętrznego, a realizacja postanowień układowych zaangażowała środki finansowe generowane w ramach podstawowej działalności. Spadek przychodów ze sprzedaży jaki miał miejsce na przestrzeni okresu sprawozdawczego uniemożliwił osiągnięcie dodatniego wyniku już na poziomie
działalności operacyjnej z uwagi na posiadaną bazę kosztów stałych prowadzenia działalności.

Jednocześnie Spółka przypomina, że szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w okresie styczeń – wrzesień 2016 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości
w raporcie za III kwartał 2016 r., którego publikacja jest zaplanowana na 10 listopada 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm