pieniadz.pl

Wilbo SA
Informacja nt. obrotów handlowych ze spółkami z Grupy OOO PARUS

21-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-21
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Informacja nt. obrotów handlowych ze spółkami z Grupy OOO PARUS
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku z przyjęciem w dniu 21 sierpnia 2015 roku do realizacji zamówienia na dostawę przez Spółkę produktów rybnych wartość obrotów pomiędzy Spółką, a spółkami OOO KAPITAN (KAPTAIN) oraz OOO KAPITAN NEMO (KAPITAN NEMO) wchodzącymi w skład Grupy OOO PARUS osiągnęła w okresie ostatnich dwunastu miesięcy równowartość 4,105 mln zł netto.
Na ww. wartość składają się obroty kosztowe, w których Emitent występuje jako odbiorca produktów KAPTAIN (w szczególności puszek i etykiet do produkcji ) w wysokości 1,214 mln zł oraz obroty przychodowe, w których Emitent sprzedaje swoje produkty rybne na rzecz KAPITAN NEMO w łącznej wysokości 2,891 mln zł.
Współpraca z ww. podmiotami odbywa się na podstawie indywidualnych zamówień składanych każdorazowo przez zainteresowaną stronę. Składane zamówienia określają w szczególności ilość, specyfikację, cenę, terminy i miejsce dostaw.
Zamówieniem o największej wartości w ww. okresie było zamówienie przyjęte do realizacji w dniu 2 września 2014 roku, o wartości 0,053 mln EUR, co odpowiada równowartości ok. 0,226 mln zł. Zamówienie obejmowało sprzedaż produktów rybnych przez WILBO S.A. na rzecz KAPITAN NEMO. Zamówienie zostało zrealizowane w trzecim kwartale 2014 roku.
Zamówienie nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych.
W pozostałym zakresie zamówienie nie zawiera specyficznych warunków, które odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Jako kryterium uznania łącznej wartości obrotów za znaczące Emitent przyjął wartość 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm