pieniadz.pl

Wilbo SA
Raport roczny R 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
WILBO SA
_pełna nazwa emitenta_
WILBO Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
81-029 Gdynia
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Przemysłowa 8
_ulica_ _numer_
_0-58_78 37 000 _0-58_ 78 37 777
_telefon_ _fax_
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
_e-mail_ _www_
587-000-80-34 191312270
_NIP_ _REGON_
Doradca Auditors sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 212 Gdańsk
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 229 40 433 8 896 9 651
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 200 302 48 72
III. Zysk _strata_ brutto 30 133 7 32
IV. Zysk _strata_ netto 30 133 7 32
V. Przepływy pieniężne netto z działalności opearcyjnej -188 -136 -45 -32
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 56 -90 13 -21
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -53 -81 -13 -19
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -185 -307 -44 -73
IX. Aktywa razem * 27 836 27 879 6 532 6 541
X. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy* 9 981 11 736 2 342 2 753
XI. Zobowiązania krótkoterminowe* 7 668 5 745 1 799 1 348
XII. Kapitał własny* 4 107 4 077 964 957
XIII. Kapitał zakladowy* 16 223 16 223 3 807 3 806
XIV. Liczba akcji 16 222 932 16 222 932 nd. nd.
XV. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w tys. zł/EURO_ 0,002 0,008 0,0005 0,002
XVI. Wartość księgowa na jedna akcję _w zł/EURO_ 0,25 0,25 0,06 0,06


* Dane na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz
31 grudnia 2014 rokuRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm