pieniadz.pl

Wilbo SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

15-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-15
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA (Emitent) informuje, iż działając na podstawie § 29 pkt 3 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Emitenta wybrała w dniu 15 grudnia 2015 r. spółkę DORADCA Auditors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
Al. Grunwaldzkiej 212 jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia odpowiednio badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2015 rok oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2016 roku.
Wybór, o którym mowa powyżej został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 913.
Emitent korzystał z usług wybranego podmiotu w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2004-2008 i 2011-2014 oraz przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocza lat 2005-2009 i 2012-2015. Ponadto wybrany podmiot świadczył usługi doradcze na rzecz Emitenta w latach 2011 – 2012.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm