pieniadz.pl

Wilbo SA
Raport półroczny P 2016

30-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Branża spożywcza
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-30
WILBO SA
_pełna nazwa emitenta_
WILBO Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
81-029 Gdynia
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Przemysłowa 8
_ulica_ _numer_
_0-58_78 37 000 _0-58_ 78 37 777
_telefon_ _fax_
wilbo@wilbo.pl www.wilbo.pl
_e-mail_ _www_
587-000-80-34 191312270
_NIP_ _REGON_
Doradca Auditors sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 212 Gdańsk
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze/2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 16 904 18 456 3 859 4 464
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 117 189 27 46
III. Zysk _strata_ brutto 10 86 2 21
IV. Zysk _strata_ netto 10 86 2 21
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 154 -134 35 -32
VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -118 -21 -27 -5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 -18 -10 -4
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 -173 -2 -42
IX. Aktywa razem* 32 033 27 836 7 238 6 532
X. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy* 15 707 15 820 3 549 3 712
XI. XI. Zobowiązania krótkoterminowe 12 209 7 909 2 759 1 856
XII. Kapitał własny* 4 117 4 107 930 964
XIII. Kapitał zakładowy* 16 223 16 223 3 666 3 807
XIV. XIV. Liczba akcji 16 222 932 16 222 932 nd. nd.
XV. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _ w zł/EUR_* 0,0006 0,005 0,0001 0,001
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_* 0,25 0,25 0,06 0,06


*Dane na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm