pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Wilbo SA (WLB)

Pełna nazwa WILBO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA 8 81-029 GDYNIA
Telefon (058) 78-37-000
Prezes Grzegorz Białoruski
Fax (058) 78-37-777
WWW www.wilbo.pl
E-mail biuro@wilbo.pl
ISIN PLWILBO00019

Komunikaty spółki: Wilbo SA (WLB)

2013-02-27 16:52 Otrzymanie Zawiadomienia z Sądu o zmianie wpisu wierzyciela
2013-02-08 19:01 Informacja o zbyciu wierzytelności przez bank oraz o zawarciu ugody
2013-02-06 14:51 Informacja o rejestracji przez Sąd zmian w Statucie Spółki
2013-01-22 15:44 Otrzymanie Postanowienia z Sądu w sprawie wniosku o upadłość
2013-01-17 14:10 Terminarz publikacji raportów okresowych w roku 2013
2013-01-17 14:08 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w roku 2012
2013-01-11 10:15 Otrzymanie Postanowienia z Prokuratury
2013-01-08 16:39 Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
2012-12-18 10:00 Wybór biegłego rewidenta
2012-12-18 09:57 Otrzymanie Postanowienia z Sądu w sprawie wniosku o upadłość
2012-12-03 17:35 Otrzymanie postanowienia z Sądu w sprawie wniosku o upadłość
2012-12-03 17:19 Akcjonariusze ponad 5% głosów na NWZA Wilbo SA
2012-12-03 17:13 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących
2012-12-03 17:08 Uchwały podjęte na NWZA Wilbo SA
2012-11-27 08:54 Otrzymanie Postanowienia w sprawie wniosku o upadłość
2012-11-21 16:19 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2012-11-21 16:07 Zawiadomienie dotyczące nabycia znacznego pakietu akcji
2012-11-20 16:49 Postanowienie Sądu w sprawie wniosku o upadłość
2012-11-20 16:46 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
2012-11-19 16:42 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Wilbo SA
2012-11-16 15:46 Zawiadomienie dotyczące znacznych pakietów akcji
2012-11-08 16:49 Raport kwartalny Q 3/2012
2012-11-06 16:36 Projekty uchwał na NWZA Wilbo SA
2012-11-06 16:32 Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA
2012-11-05 16:16 Otrzymanie Postanowień z Sądu dotyczących wniosku o upadłość
2012-10-11 16:16 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głsosów na NWZA
2012-10-10 16:24 Odwołanie i powołanie osób nadzorujących
2012-10-10 16:08 Treść uchwał podjętych na NWZA Wilbo SA
2012-10-09 15:17 Rezygnacja osoby nadzorującej
2012-10-08 15:50 Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał NWZA

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm