pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polna SA (PLA)

Pełna nazwa ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OBOZOWA 23 37-700 PRZEMYŚL
Telefon (16) 678 37 38; (16) 678 66 01
Prezes Andrzej Piszcz
Fax (16) 6783710
WWW www.polna.com.pl
E-mail sekretariat@polna.com.pl
ISIN PLPOLNA00015

Komunikaty spółki: Polna SA (PLA)

2015-05-15 06:53 Q
2015-05-13 16:44 Korekta raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 12.05.2015
2015-05-13 13:09 Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktu w porządku obrad.
2015-05-12 20:36 Zmiana stanu posiadania akcji.
2015-05-12 14:38 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy.
2015-05-12 14:30 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.05.2015 r.
2015-05-08 10:37 Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych z siedzibą we Wrocławiu.
2015-04-17 14:50 Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2015-04-16 16:22 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12.05.2015 r.
2015-04-16 15:31 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2015-04-16 14:49 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego.
2015-03-20 06:56 Raport roczny R 2014
2015-02-10 18:01 Zmiana stanu posiadania akcji.
2015-01-16 08:08 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-05 18:06 Zmiana stanu posiadania akcji.
2014-11-14 06:54 Q
2014-08-29 06:57 Raport półroczny P 2014
2014-07-23 14:56 Zmiana stanu posiadania akcji
2014-06-27 13:30 Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014 r.
2014-06-27 13:25 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w sprawie wypłaty dywidendy.
2014-06-26 15:45 Wybór członków Rady Nadzorczej na koleją kadencję.
2014-06-26 14:51 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2014r.
2014-06-13 11:08 Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 5/2014 r.
2014-05-30 15:52 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26.06.2014 r.
2014-05-30 15:39 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2014-05-15 06:53 Raport kwartalny Q 1/2014
2014-04-29 15:24 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego.
2014-03-19 08:00 R
2014-03-17 13:23 Zmiana terminu przekazania Raportu Rocznego za rok 2013.
2014-01-22 12:50 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm