pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polna SA (PLA)

Pełna nazwa ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OBOZOWA 23 37-700 PRZEMYŚL
Telefon (16) 678 37 38; (16) 678 66 01
Prezes Andrzej Piszcz
Fax (16) 6783710
WWW www.polna.com.pl
E-mail sekretariat@polna.com.pl
ISIN PLPOLNA00015

Komunikaty spółki: Polna SA (PLA)

2016-08-29 00:07 Raport półroczny P 2016
2016-08-02 13:50 Utworzenie odpisu na aktywa trwałe przeznaczone do rozbiórki.
2016-07-04 15:28 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2016-07-01 12:10 Obroty handlowe o wartości umowy znaczącej.
2016-06-08 15:19 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3.06.2016 r.
2016-06-03 17:31 Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
2016-06-03 17:24 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy.
2016-06-03 17:17 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3.06.2016r.
2016-05-13 06:38 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-05-06 15:32 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
2016-04-22 14:54 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.
2016-03-18 06:46 Raport roczny R 2015
2016-03-11 13:08 Odstąpienie przez MSP od negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
2016-03-01 15:23 Upływ terminu udzielenia wyłączności negocjacyjnej w sprawie nabycia udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
2016-02-29 14:52 Obroty handlowe o wartości umowy znaczącej.
2016-01-29 10:55 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
2015-12-30 18:53 Przedłużenie udzielenia wyłączności negocjacyjnej w sprawie nabycia udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
2015-11-27 15:58 Przedłużenie udzielenia wyłączności negocjacyjnej w sprawie nabycia udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
2015-11-13 06:54 Q
2015-10-20 14:13 Przedłużenie udzielenia wyłączności negocjacyjnej w sprawie nabycia udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
2015-10-07 12:36 Obroty handlowe o wartości umowy znaczącej.
2015-09-24 13:01 Udzielenie wyłączności negocjacyjnej w sprawie nabycia udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o.
2015-08-28 06:56 P
2015-07-24 14:34 Złożenie wiążącej oferty nabycia udziałów Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. we Wrocławiu.
2015-06-17 14:57 Dopuszczenie do dalszego etapu prywatyzacji Fabryki Elementów Złącznych S.A.
2015-06-02 13:47 Dopuszczenie do dalszego etapu prywatyzacji Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
2015-05-19 14:42 Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji Fabryki Elementów Złącznych S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.
2015-05-19 08:24 Zmiana stanu posiadania akcji.
2015-05-15 14:52 Lista akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.05.2015 r.
2015-05-15 09:21 Umowa znacząca.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm