pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadania akcji

23-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-23
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Zbigniewa Jakubasa zawiadomienie o treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 a. "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa") informuję, że w wyniku zawartej w dniu 17 lipca 2014 roku i rozliczonej w dniu 17 lipca 2014 roku transakcji zbycia 40.000 sztuk akcji Spółki POLNA S.A. na rynku regulowanym przez podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy od Zbigniewa Jakubasa tj. Wartico Invest Sp. z o.o. zmniejszył się o więcej niż 1 %, łączny posiadany udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki POLNA S.A. Pana Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S.A. oraz Energopol-Trade S.A.
Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi- Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o. i Energopol-Warszawa SA. oraz Energopol-Trade S.A., posiadał 660.751 szt. akcji Spółki POLNA S.A., dających prawo do 660.751 głosów, co stanowiło 46,68 % udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów
Na dzień składania zawiadomienia Zbigniew Jakubas wraz z w/w pomiotami zależnymi tj. Multico Sp. z o.o., Wartico Invest Sp. z o.o., Energopol-Warszawa S. A. oraz Energopol- Trade S.A. ogółem posiada 620.751 szt. akcji Spółki POLNA S.A., co stanowi 43,85 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 620.751 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 43,85 % udziału w ogólnej liczbie głosów."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm