pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadania akcji.

05-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przesłane przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa o treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa"), informujemy, że w wyniku transakcji nabycia 26 140 akcji Zakładów Automatyki POLNA S.A. ("Spółka") dokonanej w dniu 30.12.2014 roku, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych osiągnął udział ogólnej liczby głosów w Spółce przekraczający 5%.
W wyniku zawarcia transakcji, o której mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada łącznie 90 233 akcje Spółki dających prawo do 90 233 głosów, co stanowi 6,3740% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.
Przed powyższą transakcją, stan akcji oraz głosów w Spółce posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wynosił 64 093 akcji dających prawo do 64 093 głosów, co stanowiło 4,5275% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm