pieniadz.pl

Polna SA
Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktu w porządku obrad.

13-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-13
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktu w porządku obrad.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.05.2015 r. podjęło uchwałę nr 16/2015 o nierozpatrywaniu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia (pkt 13 porządku obrad - RB 7/2015).

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm