pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadania akcji.

12-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-12
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przesłane przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa o treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa"), informujemy, że w wyniku transakcji nabycia 21 181 akcji Zakładów Automatyki POLNA S.A. ("Spółka") dokonanej w dniu 08.05.2015 roku oraz transakcji nabycia 704 akcji Spółki dokonanej w dniu 11.05.2015 roku, udział ogólnej liczby głosów w Spółce zmienił się o co najmniej 2%.
W wyniku zawarcia transakcji, o których mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada łącznie 187 838 akcji Spółki dających prawo do 187 838 głosów, co stanowi 13,2688% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.
Przed powyższymi transakcjami, stan akcji oraz głosów w Spółce posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wynosił 165 953 akcji dających prawo do 165 953 głosów, co stanowiło 11,723% udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm