pieniadz.pl

Polna SA
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. w sprawie wypłaty dywidendy.

27-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-27
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu 26.06.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy 2.831.282 złotych tj. 2 złote na jedną akcję.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.415.641.
Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze, którym przysługiwać będą akcje Spółki na dzień 7 lipca 2014 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 lipca 2014 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm