pieniadz.pl

Polna SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

16-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-16
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych Spółki w roku 2015:

1. Raport roczny za rok obrotowy 2014 - 20 marca 2015 r.

2. Raporty kwartalne :
- raport za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r.
- raport za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 r.

3. Raport za I półrocze 2015 r. - 28 sierpnia 2015 r.

Jednocześnie Zarząd "POLNA" S.A. informuje, że na podstawie §102 ust. 1 niżej wymienionego Rozporządzenia "POLNA" S.A. nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz na podstawie §101 ust. 2 nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

Podstawa prawna:
§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259, ze zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm