pieniadz.pl

Polna SA
Zmiana stanu posiadania akcji.

10-02-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-10
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przesłane przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa o treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa"), informujemy, że w wyniku transakcji nabycia 398 akcji Zakładów Automatyki POLNA S.A. ("Spółka") dokonanej w dniu 06.02.2015 roku, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych osiągnął udział ogólnej liczby głosów w Spółce przekraczający 10%.
W wyniku zawarcia transakcji, o której mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada łącznie 141 657 akcji Spółki dających prawo do 141 657 głosów, co stanowi 10,0066 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.
Przed powyższą transakcją, stan akcji oraz głosów w Spółce posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wynosił 141 259 akcji dających prawo do 141 259 głosów, co stanowiło 9,9784 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki i tyle samo głosów.
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie wyklucza w okresie 12 miesięcy od daty złożenia niniejszego zawiadomienia dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm