pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polna SA (PLA)

Pełna nazwa ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OBOZOWA 23 37-700 PRZEMYŚL
Telefon (16) 678 37 38; (16) 678 66 01
Prezes Andrzej Piszcz
Fax (16) 6783710
WWW www.polna.com.pl
E-mail sekretariat@polna.com.pl
ISIN PLPOLNA00015

Komunikaty spółki: Polna SA (PLA)

2012-09-24 11:58 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.09.2012r.
2012-09-03 13:23 Zmiana stanu posiadania akcji.
2012-08-31 07:01 Raport półroczny P 2012
2012-08-29 15:21 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.09.2012r.
2012-08-29 15:16 Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 10.09.2012 r.
2012-08-06 11:19 Zmiana godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10.09.2012 r.
2012-07-16 13:06 Zmiana stanu posiadania akcji.
2012-07-09 16:58 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10.09.2012 r.
2012-07-09 16:56 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2012-07-09 15:13 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
2012-07-06 11:54 Wyniki zapisów na sprzedaż akcji Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A.
2012-07-06 11:50 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2012-05-31 18:09 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki Zakłady Automatyki „POLNA” S.A.
2012-05-30 13:05 Zmiana stanu posiadana akcji.
2012-05-25 14:11 Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu „POLNA” S.A. uchwalonych przez NWZ „POLNA” S.A., które odbyło się w dniu 13 marca 2012 roku.
2012-05-22 13:43 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2012 r.
2012-05-21 12:39 Uchawły podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.05.2012r.
2012-05-18 16:57 Zmiana stanu posiadznia akcji.
2012-05-18 14:21 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego.
2012-05-15 07:06 Raport kwartalny Q 1/2012
2012-04-25 16:08 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „POLNA” S.A. zwołanego na dzień 21 maja 2012 r.
2012-04-24 14:18 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
2012-04-23 16:15 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.05.2012 r.
2012-04-23 16:13 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2012-04-17 14:43 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
2012-04-13 13:03 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
2012-04-12 14:01 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
2012-04-11 12:04 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
2012-04-06 13:31 Nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych "POLNA" S.A.
2012-04-03 12:44 Zmiana stanu posiadania akcji.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm