pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polna SA (PLA)

Pełna nazwa ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OBOZOWA 23 37-700 PRZEMYŚL
Telefon (16) 678 37 38; (16) 678 66 01
Prezes Andrzej Piszcz
Fax (16) 6783710
WWW www.polna.com.pl
E-mail sekretariat@polna.com.pl
ISIN PLPOLNA00015

Komunikaty spółki: Polna SA (PLA)

2013-11-14 06:57 Q
2013-10-28 14:28 Zmiana stanu posiadania akcji
2013-09-03 15:30 Odstąpienie od negocjacji w sprawie nabycia akcji Warszawskich Zakładów Mechanicznych "PZL-WZM" w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
2013-08-30 06:52 P
2013-07-01 15:02 Złożenie wiążącej oferty nabycia akcji Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A.
2013-06-20 16:09 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2013 r.
2013-06-20 16:03 Powołanie Zarządu Spółki na następna kadencję.
2013-06-20 16:01 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2013r.
2013-05-27 09:00 Stanowisko Zarządu dotyczące publicznego wezwania.
2013-05-23 15:04 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2013 r.
2013-05-23 15:00 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2013-05-15 06:59 Raport kwartalny Q 1/2013
2013-04-29 19:48 Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A.
2013-04-22 17:55 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i przeglądu śródrocznego.
2013-04-02 13:40 Zmiana stanu posiadania akcji.
2013-03-27 14:43 Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu "POLNA" S.A. uchwalonych przez NWZ "POLNA" S.A. w dniu 10.01.2013 r.
2013-03-26 12:59 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomosci przez Zakłady Automatyki „POLNA” S.A. w 2012 roku.
2013-03-20 07:09 Raport roczny R 2012
2013-01-25 07:19 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
2013-01-10 15:28 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.01.2013 r.
2013-01-10 15:25 Życiorys Członka Rady Nadzorczej.
2013-01-10 15:21 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.01.2013 r.
2012-12-14 13:48 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10.01.2013 r.
2012-12-14 13:45 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2012-11-14 07:00 Raport kwartalny Q 3/212
2012-10-15 12:33 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2012-09-28 10:15 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2012 r.
2012-09-26 14:20 Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 47/2012
2012-09-24 14:12 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
2012-09-24 12:20 Życiorys Członka Rady Nadzorczej.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm