pieniadz.pl

Polna SA
Korekta raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 12.05.2015

13-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 12.05.2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu koryguje informację zawartą w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 12.05.2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy w poniżej wskazanym zakresie:

Jest:
"Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu 12.05.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, w której postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy 7 078 205 złotych, tj. 5 złotych na jedną akcję".

Winno być:
"Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. informuje, że w dniu 12.05.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy, w której postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 3.892.460,92 złotych oraz kwotę 3.185.744,08 złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Razem kwota dywidendy wynosi 7.078.205 złotych, tj. 5 złotych na jedną akcję".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm