pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Budopol-Wrocław SA (BDL)

Pełna nazwa BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RACŁAWICKA 15/19 53-149 WROCŁAW
Telefon (071) 79-93-900; 907
Prezes
Fax (071) 79-93-905
WWW www.budopol.wroc.pl
E-mail sekretariat@budopol.wroc.pl
ISIN PLBDPWR00014

Komunikaty spółki: Budopol-Wrocław SA (BDL)

2015-05-15 12:40 Raport kwartalny SA-Q /
2015-04-21 21:26 Otrzymanie wniosku od Akcjonariusza Emitenta o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-04-18 00:51 Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta
2015-04-17 06:49 Odroczenie terminu posiedzenia sądu i korekta złożonych propozycji układowych (informacja poufna)
2015-04-16 00:01 Zawarcie umowy o ustanowienie depozytu notarialnego
2015-04-15 23:58 Zmiana umowy o ustanowienie depozytu notarialnego
2015-04-13 22:00 Doprecyzowanie i zmiana złożonych propozycji układowych (informacja poufna)
2015-04-13 21:42 Odroczenie terminu posiedzenia sądu (informacja poufna)
2015-04-10 23:04 Zawarcie umowy o ustanowienie depozytu notarialnego
2015-04-08 20:22 Odwołanie i powołanie osoby zarządzającej
2015-03-26 21:13 Zawiadomienie o terminie posiedzenia sądu (informacja poufna)
2015-03-20 19:58 Raport roczny R 2014
2015-02-16 19:32 Złożenie wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta wraz z propozycjami układowymi (informacja poufna)
2015-01-30 17:34 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.
2015-01-30 17:26 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r.
2015-01-30 17:19 Informacja o transakcji instrumentami finansowymi
2015-01-29 20:19 Otrzymanie wniosku od Akcjonariusza Emitenta o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2015-01-13 20:43 Otrzymanie stanowiska istotnego wierzyciela Emitenta w przedmiocie propozycji układowych
2015-01-08 21:04 Korekta numeru raportu bieżącego numer 2/2014 z dnia 8 stycznia 2015 r.
2015-01-08 20:53 Uzupełnienie informacji w sprawie daty prawomocności postanowienia w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
2015-01-07 21:02 Korekta numeru raportu bieżącego numer 52/2014 z dnia 7 stycznia 2015 r.
2015-01-07 20:44 Prawomocność postanowienia w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
2014-12-16 22:08 Rezygnacja osoby zarządzającej
2014-11-07 19:16 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-09-05 19:01 Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w spółce zależnej Emitenta (informacja poufna)
2014-08-27 16:03 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-19 12:46 Zawiadomienie o wpisie w KRS zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta
2014-08-12 19:22 Stanowisko Emitenta w przedmiocie komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.
2014-07-30 18:28 Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta
2014-07-30 13:11 Zawarcie istotnej umowy (informacja poufna)

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm