pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Raport roczny R 2014

20-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
BUDOPOL WROCŁAW S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL BUD
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-149 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RACŁAWICKA 15-19
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
WWW.BUDOPOL.WROC.PL
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW,TOWARÓW I USŁUG 26 481 6 114
II. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -715 -12109 -171 -2876
III. ZYSK (STRATA) BRUTTO -9415 -56612 -2247 -13444
IV. ZYSK (STRATA) NETTO -9415 -56876 -2247 -13506
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 915 -724 218 -172
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 67 1137 16 270
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 0 -443 0 -105
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 982 -30 234 -7
IX. WYBRANE DANE FINANOSWE DOTYCZĄCE BILANSU 2014 2013 2014 2013
X. AKTYWA RAZEM 1564 10965 367 2644
XI. ZOBOWIĄZANA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 16504 16636 3872 4011
XII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 0 0 0 0
XIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓKOTERMINOWE 15510 15735 3639 3794
XIV. KAPITAŁWŁASNY -14940 -5671 -3505 -1367
XV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 520 52000 122 12539
XVI. LICZBA AKCJI 52000000 52000000 52000000 52000000
XVII. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (W ZŁ/EURO0 -0,18 -1,09 -0,04 -0,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm