pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Otrzymanie wniosku od Akcjonariusza Emitenta o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

21-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-21
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Otrzymanie wniosku od Akcjonariusza Emitenta o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej ("Emitent") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku otrzymał pismo od osoby nieuprawnionej – Pana Grzegorza Antkowiaka podającego się za prokurenta samoistnego spółki Gant Development S.A. z siedzibą w Legnicy (posiadającej 16.600.000 akcji w kapitale zakładowym Emitenta), wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. We wniosku wskazano, iż celem zwołania NWZA jest podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta.
W związku z faktem, iż powyższy wniosek został złożony przez osobę, która nie wykazała prawidłowego umocowania do reprezentowania spółki Gant Development S.A. z siedzibą w Legnicy, Zarząd Emitenta wstrzyma się z podjęciem decyzji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do czasu wyjaśnienia tej kwestii przez wnioskodawcę.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm