pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Zawarcie umowy o ustanowienie depozytu notarialnego

10-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-10
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zawarcie umowy o ustanowienie depozytu notarialnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej ("Emitent") informuje, iż dnia 9 kwietnia 2015 r. Emitent zawarł ze spółką pod firmą CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (adres: pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, REGON: 472910966; NIP: 7282410591; kapitał zakładowy: 154.687.000,00 PLN), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039596, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe umowę o ustanowienie depozytu notarialnego celem zapewnienia realizacji jednego z warunków zawartego w zarządzeniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych w sprawie o sygnaturze akt VIII GUp 66/13. Na mocy powyżej wskazanej umowy spółka pod firmą CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ustanowiła dnia 10 kwietnia 2015 r. depozyt notarialny w wysokości 250.000,00 PLN (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych zero groszy) w celu umożliwienia m.in. przeprowadzenie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego względem Emitenta z postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku na postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu z wierzycielami Emitenta, a w ostateczności zawarcia układu z wierzycielami Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm