pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Budopol-Wrocław SA (BDL)

Pełna nazwa BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RACŁAWICKA 15/19 53-149 WROCŁAW
Telefon (071) 79-93-900; 907
Prezes
Fax (071) 79-93-905
WWW www.budopol.wroc.pl
E-mail sekretariat@budopol.wroc.pl
ISIN PLBDPWR00014

Komunikaty spółki: Budopol-Wrocław SA (BDL)

2016-01-23 00:34 Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej – wpis osoby zarządzającej i osób nadzorujących do rejestru przedsiębiorców, zawiadomienia o nieuprawnionym wysłaniu komunikatów nr 39/2015, 1/2016 i 2/2016 oraz wprowadzenia w błąd Komisji Nadz
2016-01-22 23:33 Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej – wpis osoby zarządzającej i osób nadzorujących do rejestru przedsiębiorców, zawiadomienia o nieuprawnionym wysłaniu komunikatów nr 39/2015, 1/2016, 2/2016 i 3/2016 oraz wprowadzenia w błąd Komi
2016-01-20 22:20 Odroczenie rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej
2016-01-05 21:15 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA
2016-01-05 21:08 Powołanie osób nadzorujących
2016-01-05 20:59 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej
2015-12-31 18:33 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej
2015-12-30 15:02 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
2015-12-29 22:36 Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 26 lutego 2016 r.
2015-12-29 22:29 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej
2015-12-19 14:04 Zatwierdzenie układu przez zgromadzenie wierzycieli Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej
2015-12-18 23:04 Złożenie zażalenia na postanowienie sądu z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia akcjonariuszy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej (informacja poufna)
2015-12-17 23:19 Postanowienie sądu w sprawie upoważnienia akcjonariuszy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej
2015-12-15 22:57 Złożenie w spółce akcji serii K w celu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu
2015-12-15 22:50 Ustanowienie depozytu notarialnego
2015-12-15 22:34 Objęcie akcji serii K oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego
2015-12-03 12:01 Postanowienie sądu w przedmiocie podziału wierzycieli ze względu na kategorie ich interesów oraz wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli w sprawie zawarcia układu
2015-11-24 16:12 Przyłączenie akcjonariuszy do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
2015-11-13 09:37 Raport kwartalny Q 3/2015
2015-10-02 00:03 Zawarcie przez Spółkę umowy o pozyskanie finansowania
2015-10-02 00:00 Zmiana propozycji układowych
2015-08-28 15:18 Raport półroczny P 2015
2015-07-02 17:41 Raport kwartalny Q 1/2015
2015-07-02 17:39 Korekta raportu kwartalnego Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej za I kwartał 2015 roku
2015-06-30 20:38 Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 30 grudnia 2015 r.
2015-06-30 20:33 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej
2015-06-17 16:27 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej
2015-06-10 17:06 Zawiadomienie akcjonariuszy o nabyciu akcji i zawarciu porozumienia
2015-06-08 17:46 Zbycie akcji Emitenta przez Spółkę Gant Development S.A.
2015-05-23 23:51 Powołanie osoby zarządzającej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm