pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Doprecyzowanie i zmiana złożonych propozycji układowych (informacja poufna)

13-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Doprecyzowanie i zmiana złożonych propozycji układowych (informacja poufna)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 r. złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych doprecyzowanie propozycji układowych i zmienił propozycje układowe w zakresie:
1) zmiany ceny emisyjnej akcji dla grupy III, tj. pozostałych wierzycieli z ceny emisyjnej 20 gr na cenę emisyjną 10 gr;
2) utworzenia IV grupy, tj. inwestorów kapitałowych wspierających układ, w której znalazły się dwa podmioty, tj. CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz GREENLAST CONSULTING LTD. z siedzibą w Nikozji, które mają udzielić Emitentowi pożyczki co najmniej 2.350.000,00 PLN w celu realizacji układu w zamian za co ich wierzytelności zostaną spłacone poprzez konwersje długu Emitenta na akcje za cenę emisyjną 1 gr.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm