pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Budopol-Wrocław SA (BDL)

Pełna nazwa BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. RACŁAWICKA 15/19 53-149 WROCŁAW
Telefon (071) 79-93-900; 907
Prezes
Fax (071) 79-93-905
WWW www.budopol.wroc.pl
E-mail sekretariat@budopol.wroc.pl
ISIN PLBDPWR00014

Komunikaty spółki: Budopol-Wrocław SA (BDL)

2016-03-30 19:54 Budopol Wrocław SA - Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa.
2016-03-29 12:29 Budopol-Wrocław SA - Stanowisko Emitenta w przedmiocie komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 grudnia 2015 r.
2016-03-03 11:19 Budopol-Wrocław SA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 30 marca 2016 roku
2016-03-03 11:09 Budopol-Wrocław SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej.
2016-03-02 21:09 Budopol-Wrocław SA - Sprostowanie informacji zawartej w raportach bieżących 19/2016 oraz 20/2016
2016-03-02 15:04 Budopol-Wrocław SA - Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki
2016-03-02 14:51 Budopol-Wrocław SA - Powołanie osoby zarządzającej
2016-03-02 14:46 Budopol-Wrocław SA - Powołanie osób nadzorujących
2016-03-02 14:43 Budopol-Wrocław SA - Odwołanie osób nadzorujących
2016-03-02 14:41 Budopol-Wrocław SA - Odwołanie osób zarządzających
2016-03-02 14:37 Budopol-Wrocław SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA
2016-03-02 14:31 Budopol-Wrocław SA - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu.
2016-03-02 14:26 Budopol-Wrocław SA - Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
2016-03-02 14:15 Budopol-Wrocław SA - Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
2016-02-25 10:49 Objęcie akcji serii K oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego
2016-02-25 10:46 Objęcie akcji serii K oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego
2016-02-23 18:22 Budopol-Wrocław SA - Odwołanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki
2016-02-23 18:18 Budopol-Wrocław SA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej dnia 31 marca 2016 roku
2016-02-23 18:13 Budopol-Wrocław SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
2016-02-16 18:48 Budopol-Wrocław SA – postanowienie w przedmiocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia
2016-02-10 17:33 Budopol-Wrocław SA - ogłoszenie orzeczenia dot. zatwierdzenia układu Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej
2016-01-31 22:45 Budopol-Wrocław SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 r.
2016-01-31 22:31 Budopol-Wrocław SA - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-31 22:27 Budopol-Wrocław SA - Odroczenie rozprawy w przedmiocie ogłoszenia orzeczenia dot. układu Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej - korekta raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
2016-01-29 18:50 Budopol-Wrocław SA - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej w dniu 25 lutego 2016 roku
2016-01-29 18:46 Budopol-Wrocław SA - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 26 lutego 2016 roku
2016-01-29 18:33 Budopol-Wrocław SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej.
2016-01-29 18:20 Budopol-Wrocław SA - Żądanie akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Budopol - Wrocław S.A. w upadłości układowej
2016-01-29 12:21 Budopol-Wrocław SA - Odroczenie rozprawy w przedmiocie ogłoszenia orzeczenia dot. układu Budopol – Wrocław S.A. w upadłości układowej
2016-01-28 09:54 Budopol-Wrocław SA w upadłości układowej - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm