pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Prawomocność postanowienia w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego

07-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2014
Data sporządzenia: 2015-01-07
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Prawomocność postanowienia w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu - Syndyk masy upadłości BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, w nawiązaniu do postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział do spraw upadłościowych i naprawczych w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta, którego treść Emitent przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 47/2014 z dnia 30 lipca 2014 r., niniejszym informuje, że ww. postanowienie jest prawomocne.
Emitent przekaże do publicznej wiadomości dokładną datę prawomocności ww. postanowienia odrębnym raportem bieżącym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm