pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta

30-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-30
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu - Syndyk masy upadłości BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, informuje, iż w dniu 30 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział do spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego.
Jednocześnie Sąd postanowił odwołać nadzorcę sądowego w osobie Kancelarii Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp. j. we Wrocławiu oraz powołać syndyka masy upadłości w osobie Kancelarii Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp. j. we Wrocławiu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm