pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta

18-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-18
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu – jako zarządca mienia wchodzącego w skład masy Emitenta informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział do spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta z postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego na postępowanie z możliwością zawarcia układu Budopol Wrocław S.A. określając, że zarząd mieniem wchodzącym w skład masy upadłości sprawuje zarządca. Jednocześnie Sąd postanowił odwołać syndyka upadłości w osobie Kancelarii Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp. j. we Wrocławiu oraz powołać zarządcę w osobie Kancelarii Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp. j. we Wrocławiu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm