pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w spółce zależnej Emitenta (informacja poufna)

05-09-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-05
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w spółce zależnej Emitenta (informacja poufna)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd BUDOPOL WROCŁAW spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2014 r. powziął wiedzę o przesłaniu w dniu 01.09.2014 r., przez komplementariusza w spółce zależnej Emitenta - GANT ZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BUDOPOL – RACŁAWICKA S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka zależna"), do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki zależnej przez wspólnie działające osoby zarządzające spółkami z Grupy GANT, w związku z wyprowadzeniem ze Spółki zależnej mienia w wielkich rozmiarach (zgodnie z treścią art. 115 § 6 Kodeksu karnego), w kwocie nie mniejszej niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm