pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Informacja o transakcji instrumentami finansowymi

30-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-30
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Informacja o transakcji instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
"Budopol-Wrocław" S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym informuje, iż otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Emitenta - pana Tomasza Szczecha zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca o obrocie instrumentami finansowymi, tj. o transakcjach zawartych na akcjach zwykłych na okaziciela Emitenta w 2014 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2014 nie przekroczyła kwoty 5000 EURO, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Członek Rady Nadzorczej dokonał:
- w dniach 14.07.2014 r. oraz 1.08.2014 r. transakcji zakupu 1555 akcji Emitenta po średniej cenie 0,07 zł za akcję,
- w dniu 16.09.2014 r. transakcji zakupu 23445 akcji Emitenta po kursie ciągłym, który tego dnia wahał się od 0,04 do 0,05 zł za akcję,
a aktualny stan posiadania przez Członka Rady Nadzorczej akcji Emitenta wynosi 25000 szt.
Powyższe transakcje nastąpiła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm